Bài pháp thoại Bốn Pháp Tăng Trưởng Bồ Đề Tâm do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu (làng Vạn Hạnh, Bà Rịa Vũng Tàu)

Bốn Pháp Tăng Trưởng Bồ Đề Tâm – Thích Thiện Thuận
Đánh giá