Bài pháp thoại Bốn Pháp Tăng Trưởng Bồ Đề Tâm do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu (làng Vạn Hạnh, Bà Rịa Vũng Tàu)

Đánh giá