Bài pháp thoại: Bốn sức mạnh của hạnh phúc do Thượng Toạ Thích Nhật Từ giảng tại địa điểm sinh hoạt tạm thời của chùa Giác Ngộ ngày 28.10.2012 – wWw.TuSachPhatHoc.Com – nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6988,Bon-suc-manh-cua-hanh-phuc.tsph