Giảng tại tu viện Tường Vân, ngày 08/07/2012 để nghe link Mp3 click vào đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6835,Bon-ung-xu-thong-minh-de-duoc-hanh-phuc.tsph