Bài pháp thoại Bóng Chiều Tà do TT Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Tây Long (Tỉnh Thừa Thiên Huế), ngày 4/12/2009

Bóng Chiều Tà – Thích Thiện Thuận
Đánh giá