Bài pháp thoại Bóng Chiều Tà do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Tây Long (Tỉnh Thừa Thiên Huế), ngày 4/12/2009