Bài pháp âm “Bông Hồng Dâng Mẹ” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Long Khánh (hiện tại là Tu Viện Tường Vân) ngày 02/09/2009 (14/07/Kỷ Sửu) và được phụ đề tiếng Anh (A Rose To Offer Mother)

Download MP3