Pháp thoại Bớt Nghe, Bớt Nói, Bớt Nhìn do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Viên (H. Long Hồ – T. Vĩnh Long) ngày 21/07/2018