Pháp thoại Bớt Nghe, Bớt Nói, Bớt Nhìn do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Viên (H. Long Hồ – T. Vĩnh Long) ngày 21/07/2018

Bớt Nghe, Bớt Nói, Bớt Nhìn – Thích Nữ Như Lan
4.5 (90%) 2 vote[s]