Bùi Giáng – Thi sĩ kỳ dị

Tác giả: Trần Đình Thu

Nhà Xuất Xản Trẻ ấn hành năm 2007

Giọng đọc: Hướng Dương