Bài pháp âm Bước Chân Đức Phật do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Hòa Tiên (Thành Phố Đà Nẵng) nhân Đại Lễ Phật Đản

Bước Chân Đức Phật – Thích Thiện Thuận
5 (100%) 1 vote