Bài pháp thoại Bước Chân Đức Phật do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Hòa Tiên (Thành Phố Đà Nẵng) nhân Đại Lễ Phật Đản