Bài pháp thoại Buông do Thầy Thích Pháp Hòa & Thầy Thích Minh Thành thuyết giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 06-08-2018

Buông – Thích Pháp Hòa
4.1 (82.22%) 9 vote[s]