Buông xả – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/10/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5679,Buong-xa.tsph

Buông xả – Thích Nhật Từ
Đánh giá