Thích Nhật Từ
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận), ngày 16/11/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-cac-le-quan-trong-cua-kiep-nguoi/