Bài pháp thoại: Cách thức tổ chức cầu nguyện và tư vấn cho mùa thi tại chùa do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Kim Cang, ngày 13/06/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-cach-thuc-to-chuc-cau-nguyen-va-tu-van-mua-thi-tai-chua/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com