Pháp âm “Cái Giá Của Sự Nổi Tiếng” do đại đức Thích Phước tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 16 tại Tu Viện Tường Vân ngày 13/05/2012 (23/04/Nhâm Thìn)

Download MP3

Cái Giá Của Sự Nổi Tiếng (KT16) – Thích Phước Tiến
4.9 (97.5%) 8 vote[s]