Thầy Nhật Từ giảng tại khóa tu mùa hè lần 6, chùa Hoằng Pháp, ngày 09/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5476,Cam-bay-cuoc-doi.tsph

Cạm bẫy cuộc đời – phần 1/2 – Thích Nhật Từ
Đánh giá