Cảm ơn đời – mười lý do tri ân cuộc sống – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 15-09-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1764,Cam-on-doi—muoi-ly-do-tri-an-cuoc-song.tsph