Pháp thoại Căn Bản Tu Tịnh Nghiệp do Sư Cô Như Lan giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 23/10/2017

Căn Bản Tu Tịnh Nghiệp – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá