Địa điểm: chùa Bửu Quang – Q.Tân Phú – Tp.HCM
Ngày 18 tháng 04 năm Quý Tỵ