Cánh cửa bại vong 02: Đừng hủy hoại chính mình – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 04/09/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6566,Canh-cua-bai-vong-02-dung-huy-hoai-chinh-minh.tsph