Bài pháp thoại Cánh Cửa Đã Khép do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Xuân Hòa (LX. Long Khánh – T. Đồng Nai)

Cánh Cửa Đã Khép – Thích Thiện Thuận
3 (60%) 1 vote