Bài pháp thoại Cánh Cửa Đã Khép do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Xuân Hòa (LX. Long Khánh – T. Đồng Nai)