Bài pháp thoại – Cát Bụi – Chia sẻ về nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn – TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 22-07-2012 – TuSachPhatHoc.Com nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6861,Cat-bui—Chia-se-ve-nhac-pham-cua-Trinh-Cong-Son.tsph