Câu Chuyện Đạo Lý. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, ngày 20-07-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1987,Cau-chuyen-dao-ly-A.tsph