Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/01/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5320,Cau-con-va-thai-khan.tsph