Bài pháp thoại Cầu Sanh Con Trai, Con Gái Theo Kinh Phổ Môn do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phổ Quang (Q. Tân Bình – HCM), ngày 28-10-2018

Download MP3

Cầu Sanh Con Trai, Con Gái Theo Kinh Phổ Môn – Thích Phước Tiến
4.5 (89%) 20 votes