Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Thọ Thành, tỉnh DakLak, ngày 19/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2853,Cham-Soc-Hanh-Phuc-Phan-1.tsph

Chăm Sóc Hạnh Phúc – phần 1/2 – Thích Nhật Từ
Đánh giá