Bài pháp thoại Chân Dung Đức Phật phần 1 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu II (Tỉnh Đồng Nai), ngày 11/16/2014

Chân Dung Đức Phật phần 1 – Thích Thiện Thuận
5 (100%) 1 vote