Trình bày : Thích Nhật Từ
Giảng tại Đạo Tràng Pháp Hoa – Hoa Kỳ
Ngày 14/07/2007.
Mời quí vị phật tử nghe mp3 tại: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1980,Chan-dung-Phat-tu.tsph