Bài pháp thoại Chân Ngôn Trong Cuộc Sống do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Phổ Hiền (Pháp Quốc), ngày 24-05-2017

Chân Ngôn Trong Cuộc Sống – Thích Pháp Hòa
1 (20%) 1 vote