Pháp âm “Chánh Tinh Tấn” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Phổ Hiền Tự (Pháp quốc) ngày 11/11/2015 (30/09/Ất Mùi)

Download MP3

Chánh Tinh Tấn – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote