Pháp thoại Chất Lượng Cuộc Sống Doanh Nhân Theo Phật Giáo do Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Trường Thọ Spa (Hải Phòng), ngày 09-04-2017