Pháp thoại Châu Báu Ở Đời do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại TIÊN LONG CỔ TỰ (Xã Mỹ Đức Tây – Huyện Cái Bè – Tỉnh Tiền Giang), ngày 10/05/2017