Bài pháp thoại Chế Ngự Phiền Não do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Vô Ưu (Quận Tân Bình – Tp Hồ Chí Minh)

Đánh giá