Bài pháp thoại Chỉ Nhớ Trên Đầu Một Chữ Như do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Từ Vân (Morrison,CO) ngày 03-06-2018

Chỉ Nhớ Trên Đầu Một Chữ Như – Thích Pháp Hòa
4.8 (96.67%) 6 votes