Bài pháp thoại Chỉ Trong Khoảnh Khắc phần cuối do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Thiền Tôn 2 (Quận 2 – Tp Hồ Chí Minh)

Đánh giá