Bài pháp thoại Chỉ Vì Một Chữ Tham do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 99 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 06-01-2019

Download MP3

Chỉ Vì Một Chữ Tham (KT99) – Thích Phước Tiến
4.3 (85.6%) 25 votes