Chia sẻ nỗi đau và tái thiết cuộc sống – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng Tưởng niệm nạn nhân động đất – sóng thần tại Nhật Bản, 11/03/2011, giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/03/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5912,Chia-se-noi-dau-va-tai-thiet-cuoc-song.tsph

Chia sẻ nỗi đau và tái thiết cuộc sống – Thích Nhật Từ
Đánh giá