Bài pháp thoại Chiếc Bóng Lặng Thầm do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Viên Quang (X. Xuân Đông – H. Cẩm Mỹ – T. Đồng Nai) nhân ngày đại lễ Vu Lan

Chiếc Bóng Lặng Thầm – Thích Thiện Thuận
1 (20%) 1 vote