Bài pháp thoại Chiếc Bóng Lặng Thầm do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Viên Quang (X. Xuân Đông – H. Cẩm Mỹ – T. Đồng Nai) nhân ngày đại lễ Vu Lan