Bài pháp thoại Chiến Thắng Đích Thực do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tỉnh Hội Phật Giáo Bạc Liêu nhân Đại Lễ Phật Đản PL 2554 – DL 2010

Đánh giá