Bài pháp thoại Chiến Thắng Lòng Mình do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu (làng Vạn Hạnh, Bà Rịa Vũng Tàu), ngày 27/12/2008

Đánh giá