Chiến Thắng Thói Quen – Phần 2/2. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 31/12/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1678,Chien-thang-thoi-quen-B.tsph

Chiến Thắng Thói Quen – Phần 2/2 – Thích Nhật Từ
Đánh giá