Chín bỏ làm mười: Nghệ thuật sống hạnh phúc – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 24/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5942,Chin-bo-lam-muoi-Nghe-thuat-song-hanh-phuc.tsph