Chinh Phục Ma Quân. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 05/10/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1803,Chinh-phuc-ma-quan-A.tsph

Chinh Phục Ma Quân – Thích Nhật Từ
Đánh giá