Bài pháp thoại Chớ Để Mất Thân Người do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiền Quang (X. Tân Thanh – H. Cái Bè – T. Tiền Giang), ngày 24/04/2018