Giảng tại chùa Hưng Quang, Đà Nẵng, ngày 08/01/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-cho-nhan-va-qua-phuc-08012014—thich-nhat-tu/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com