Bài pháp âm Chơn Sám Hối do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Bà Đa (Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng) năm 2014

Đánh giá