Bài pháp thoại Chơn Sám Hối do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Bà Đa (Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng) năm 2014