Trang Chủ Danh mục Chú Đại Bi

Danh mục: Chú Đại Bi

Xem thêm: Nhạc Chú Đại Bi, Tụng Niệm Chú Đại Bi, Giảng Chú Đại Bi


 

Am-Nhac-Phat-Giao-Chu-Dai-Bi-Phat-Phap-Ung-Dung

Album Chú Đại Bi – Phương Nghi

Album nhạc Phật Giáo: Chú Đại Bi do ca sĩ Phương Nghi thể hiện
Chú Đại Bi tiếng Việt - Thầy Thích Huệ Duyên Tụng

Chú Đại Bi – Thầy Thích Huệ Duyên Tụng

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà...
Đại Bi Chú Giảng Giải - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa

Đại Bi Chú Giảng Giải - HT Tuyên Hóa Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa Dịch: Vạn Phật Thánh Thành Diễn đọc: Chiếu Thành, Thy Mai
Hạnh Nguyện Bồ Tát Quan Âm Và Oai Lực Chú Đại Bi - Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Nguyện Bồ Tát Quan Âm Và Oai Lực Chú Đại Bi – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/3SkWQ19sU1kNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật được những...
Thần Chú Đại Bi phần 8 - Pháp âm đại đức Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Thần Chú Đại Bi phần 8 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu
Thần Chú Đại Bi phần 7 - Pháp âm đại đức Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Thần Chú Đại Bi phần 7 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu
Thần Chú Đại Bi phần 3 - Pháp thoại TT Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Thần Chú Đại Bi phần 3 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu
Thần Chú Đại Bi phần 2 - Pháp thoại TT Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Thần Chú Đại Bi phần 2 – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu
Thần Chú Đại Bi phần 1 - Pháp thoại TT Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Thần Chú Đại Bi phần 1 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu
Thần Chú Đại Bi phần 6 - Pháp thoại TT Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Thần Chú Đại Bi phần 6 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu
Thần Chú Đại Bi phần 5 - Pháp thoại TT Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Thần Chú Đại Bi phần 5 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu
Thần Chú Đại Bi phần 4 - Pháp thoại TT Thích Thiện Thuận | Phật Pháp Ứng Dụng

Thần Chú Đại Bi phần 4 – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu

Bài mới