Bài giảng “Chữ Hiếu Người Việt Ngày Nay” do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Trúc Lâm (xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) ngày 27/08/2013 (21/07/Quý Tỵ)

Download MP3

Chữ Hiếu Người Việt Ngày Nay – Thích Phước Tiến
3.6 (72%) 15 vote[s]