Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Tuyên Hóa – Sách Nói (Kinh Đọc)

Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Dịch: Thích Minh Định
Diễn đọc: Huy Hồ, Tuấn Anh, Thanh Hồng, Ngọc Châu, Tâm Hiếu, Trần Vũ


Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Tuyên Hóa – Sách Nói (Kinh Đọc)
3.3 (65.88%) 17 vote[s]