Bài pháp thoại Chữ Ma Trong Kinh Điển Phật Giáo phần 2 do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu (Làng Vạn Hạnh – Bà Rịa Vũng Tàu)