Bài thuyết pháp Chữ Ngã Trong Đạo Phật do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Viên Quang (H. Cẩm Mỹ – T. Đồng Nai) nhân Đại Lễ Phật Đản 2555

Chữ Ngã Trong Đạo Phật – Thích Thiện Thuận
5 (100%) 1 vote