Bài pháp thoại Chữ Ngã Trong Đạo Phật do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Viên Quang (H. Cẩm Mỹ – T. Đồng Nai) nhân Đại Lễ Phật Đản 2555