Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 17-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1401,Chu-tam-kia-moi-bang-ba-chu-tai.tsph